وبینارهای هفته پژوهش دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه

برگزاری وبینارهای پژوهشی به مناسبت هفته پژوهش

شرکت برای عموم آزاد است

ضمن تبریک هفته پژوهش به همه پژوهشگران عزیز، به مناسبت هفته پژوهش، دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه، در نظر دارد این این هفته وبینارهای آنلاین را با حضور اساتید هیات علمی واحد قروه، برگزار نماید

جهت مشاهده لیست وبینارهای هفته ی پژوهش به لینک (لیست وبینارها) مراجععه فرمایید.

 

دانشگاه آزاد اسلامی واحد قروه